Tots els dies 9

Tots els dies 9 – 1 Constantí LLombart
(pdf. 318 KB)

Tots els dies 9 – 2 Sor Isabel de Villena
(pdf. 540 KB)
Tots els dies 9 – 3 Vicent Peris
(pdf. 491 KB)
Tots els dies 9 – 4 Federic Feases i Carrión
(pdf. 212 KB)
Tots els dies 9 – 5 Vicente Blasco Ibáñez
(pdf. 579 KB)
Tots els dies 9 – 6 Joaquim Sorolla i Bastida
(pdf. 358 KB)
Tots els dies 9 – 7 Fausti Barberà i Martí
(pdf. 115 KB)
Tots els dies 9 – 8 Francesc Bosch i Morata
(pdf. 161 KB)
Tots els dies 9 – 9 Blai Bellver i Tomàs
(pdf. 165 KB)
Tots els dies 9 – 10 Josep Bernat i Baldoví
(pdf. 160 KB)
Tots els dies 9 – 11 Joan Baptiste Basset
(pdf. 187 KB)
Tots els dies 9 – 12 Lluïs de Santangel
(pdf. 317 KB)
 Tots els dies 9 – 13 Francesc de Vinatea
(pdf. 157 KB)
Tots els dies 9 – 14 Josep Martínez Aloy
(pdf. 222 KB)
Tots els dies 9 – 15. Francesc Moliner i Nicolas
(pdf. 169 KB)
Tots els dies 9 – 16 Josep Aguirre i Matiol
(pdf. 176 KB)
Tots els dies 9 – 17 Rafael Gustavino i Moreno
(pdf. 176 KB)
Tots els dies 9 – 18 Regino Mas i Marí
(pdf. 393 KB)
Tots els dies 9 – 19 Nicolau Primitiu Gómez Serrano
(pdf. 172 KB)
Tots els dies 9 – 20 Josep Segrelles Albert 
(pdf. 218 kb) 
Tots els dies 9 – 21 Antoni Josep Cavanilles i Palop (pdf. 348 kb) Tots els dies 9 – 22. Marqués de Campo(pdf.292kb)
Tots els dies 9 – 23. Lluïs Fullana i Mira (pdf.173 kb) Tots els dies 9 – 24. Gaetà Huguet Breva (pdf.187 kb)
Tots els dies 9 – 25. Jeronima Galés (pdf.158 kb) Tots els dies 9 – 26. Tomas Vicent Tosca i Mascó (pdf.158 kb)
Tots els dies 9 – 27. Vicent Clavel Andrés (pdf.189 kb) Tots els dies 9 – 28.1. Juan Olivert Serra (pdf.161 kb)
Tots els dies 9 – 28.2. José Alemany Bolufer (pdf.182 kb) Tots els dies 9 – 29. Crisostom Martínez Sorlí (pdf.241 kb)
Tots els dies 9 – 29 Josep Barat Novella (pdf.414 kb) Tots els dies 9 – 31. Miquel Adlert Noguerol (pdf.130 kb)
Tots els dies 9 – 32.1. Joan Lluis Vives March (pdf.137 kb) Tots els dies 9 – 32.2. Margarita Valldaura (pdf.204 kb)
Tots els dies 9 – 33 Ignaci Pinazo Carmalench (pdf.177 kb) Tots els dies 9 – 34 Francesc Mora i Berenguer (pdf.189 kb)
Tots els dies 9 – 35 Agustí Trigo i Mezquita (pdf.155 kb) Tots els dies 9 – 36 Josep Serrano i Simeón (pdf.189 kb)
Tots els dies 9 – 37. Josep Romeu i Parras (pdf.131 kb) Tots els dies 9 – 38. Joan Gilabert Jofré (pdf.206 kb)
Tots els dies 9 – 39. Maria de Castella.pdf (pdf.735 kb) Tots els dies 9 – 40. Jaume Roig.pdf (pdf.179 kb)
Tots els dies 9 – 41. Bonifaci Ferrer.pdf (pdf.197 kb) Tots els dies 9 – 42. Roc Chabàs.pdf (pdf.294 kb)
Tots els dies 9 – 43. Jorge Juan.pdf (pdf.148 kb) Tots els dies 9 – 44. Fco. Javier Balmis.pdf (pdf.294 kb)
Tots els dies 9 – 45. Joaquim Manuel Fos.pdf (pdf.167 kb) Tots els dies 9 – 46. Ll. Balnquer- J. Orti.pdf (pdf.160 kb)
Tots els dies 9 – 47. José Gimeno Martínez.pdf (pdf.283 kb) Tots els dies 9 – 48. Lluïs Galiana.pdf (pdf.209 kb)
Tots els dies 9 – 49. Fra Josep Manuel Minyana.pdf (pdf.171 kb) Tots els dies 9 – 50. Lucrecia Borja.pdf (pdf.230 kb)
Tots els dies 9 – 51. Octavio Vicent.pdf (pdf.233 kb) Tots els dies 9 – 52. Lucrecia Borja (Lucrecia Bori).pdf (pdf.705 kb) Tots els dies 9 – 52. Homenage a Lucrecia Bori.pdf (pdf.705 kb)
Tots els dies 9 – 53. Sant Vicent Ferrer.pdf (pdf.231 kb) Tots els dies 9 – 54. Guillem Sorolla.pdf (pdf.207 kb)
Tots els dies 9 – 55. Lluis Dubon i Portalés.pdf (pdf.286 kb) Tots els dies 9 – 56. Antoni Montón i Corts (Antonio Cortis).pdf (pdf.287 kb)
Tots els dies 9 – 57. Vicent Salvá i Pérez.pdf (pdf.430 kb) Tots els dies 9 – 58. Josep Sanchis Bergón.pdf (pdf.291 kb)
Tots els dies 9 – 59. Domingo Fletcher Valls.pdf (pdf.428 kb) Tots els dies 9 – 60. Ignaci Vergara i Gimeno.pdf (pdf.410 kb)
Tots els dies 9 – 61. Rafael Villar.pdf (pdf.325 kb)