Qui som

foto_familia_0278

L’entitat civic-social Convencio Valencianista naix de l’esperit que s’ha vixcut en la Convencio Valencianista Valencianisme2012 celebrada el 21 d’abril d’eixe any, i de les bases consensuades en ella.

Esta nova entitat era tan necessaria com el fet que motivà la mateixa convencio: trobar-nos, interrelacionar-nos i, des d’un esperit constructiu, debatre i treballar per un futur mes valencià i mes lliure per a la societat de la que formem part, la valenciana.

Convencio Valencianista vol ser eixe espai a on han de cabre totes i tots els qui assumixen la fidelitat a la Patria Valenciana, als valors que comporta ser i sentir-se valencià i que, sense complexos, sense claudicacions ni dependencies, desigen contribuir a fer compatibles els necessaris alvanços que comporten un major benestar per a la societat, en les essencies que nos fan ser un poble singular entre els demes pobles.

La filosofia que inspira la nostra associacio es plasma en el Document Marc consensuat en la mencionada Convencio Valencianista V2012, publicat com a Consens per al futur. Alli es definixen les qüestions identitaries sobre les quals, una volta explicitament tractades, no es vol obrir mes debat, com tambe es dibuixen clarament algunes orientacions per al treball futur.

L’entitat ampara ya sis llinees d’actuacio en les que desenrollar objectius ambicios, pero reals i alcançables, deixant certes utopies en un segon pla. El treball en els ambits cultural, social, economic, formatiu, organisatiu i politologic busca el millorar la nostra societat, i es realisa tenint com a referencia quatre fins basics que, en el cos estutari, queden arreplegats de la següent manera:

  1. Contribuir a donar solucio als assunts que generen divisio entres els valencians.
  2. Desmarcar el moviment socio-cultural valencianiste d’actituts i postures pseudovalencianes
  3. Possibilitar un cami de futur, lliure d’ingerenies i en clau valenciana per a la nostra societat
  4. Dotar de major contingut al terme valencianiste

Convencio Valencianista vol contar en tots aquells que no poden ya permaneixer observant passivament la despersonalisacio, la desvertebracio i l’empobriment als que determinades castes estan duent a la nostra societat, en aquells que estan disposts a recolzar un treball solit i positiu realisat en pro de la recuperacio del Poble Valencià.

Pots contactar en nosatres a través del nostre correu, cvalencianista@gmail.com. Si aixina nos ho fas saber, t’enviarém informacio de les nostes activitats i de les que organisen unes atres associacions afins. En qualsevol moment podras demanar que cessem el contacte i, tal com mana la Llei de Proteccio de Senyes, borrarem les teues senyes dels nostres fichers.

Si te decidixes a formar part de l’associacio i aportar la teua necessaria colaboracio, a banda de complimentar la Solicitut d’Alta -i en cas de que no t’acreditares en la Convencio Valencianista V2012- tambe hauras de firmar la Declaracio Personal d’Intencions, en la qual s’adquirix un compromis en principis democratics i de prevalencia de lo valencià sense discriminacions, dos eixos centrals de la nostra forma d’entendre el valencianisme.