Demanem l’adequació de la definició del terme “valenciano” a la RAE

 

El passat dilluns, 7 de març, el president del Rogle Constanti Llombart i el de Convenció Valencianista entregaren, en les oficines de la Real Academia Española (RAE) una carta dirigida al decà de dita institució, demanant-li que es canvie la definició del vocable ‘valenciano’ en l’accepcio en que es referix a la llengua dels valencians.

El diccionari de la RAE definix al valencià com una variant del català, contradient a l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, el sentir majoritari del poble valencià i a les definicions de la pròpia RAE en edicions anteriors.

Per això abdós entitats valencianes exigixen a la RAE que rectifique i adopte per al vocable ‘valenciano’, la definició que dona el Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), entitat decana en l’estudi i normalisació de l’idioma valencià.

A continuació se pot llegir íntegrament la carta que fon registrada en l’oficina de la RAE per part dels dirigents de les entitats senyalades.

Llegir document complet en PDF:

 www.convenciovalencianista.org/wp-content/documents/Carta%20Valenciana%20a%20la%20RAE.pdf