Encetem una nova Clau

Aprofitem les dates del 9 d’octubre per a informar-vos que iniciem una nova etapa en la publicacio que editavem anualment. A partir de hui estarà en el carrer el numero 0 de Claus de Llibertat, la nova capçalera que substituirà als “Dossiers” que l’han precedida.

En l’interior de la revista es donen raons de per qué esta capçalera i per qué el canvi, junt a diferents articuls que ajuden a crear i reforçar l’amor per la nostra identitat.

Ademes, el seu contingut manté la calitat dels articuls que veniem publicant per lo que confiem que conte, com ha segut fins ara, en una ampla acceptacio, i que constituixca el primer de molts numeros en els que continuar fent valencianisme.

Com ferem en algun numero anterior, hem cregut convenient solicitar un donatiu, en este cas de 2 €, per a poder cobrir els costs de l’edicio.

Per a reservar el teu eixemplar, has d’enviar un correu a:

publicacions@convenciovalencianista.org

En la contestacio t’indicarém la manera en la que podras retirar-lo o be rebre’l en el teu domicili.