X Aniversari de la Convencio Valencianista 2012

El passat 21 d’abril es complia el X Aniversari de la celebracio de la Convencio Valencianista 2012. Allo fon un encontre del valencianisme militant, obert a la participacio individual, en la que jovens i persones en major experiencia pogueren debatre sobre un document de minims que marcara les pautes d’un valencianisme cohesionat i de futur.Assamblea Convencio Valencianista 2012

El treball preparatori durà prop d’un any i, lo que es configurà com una comissio organisadora, treballà durant eixe periodo en un documemt que en cinc aspectes diferents abordara un posicionament global del valencianisme i el proyectara en la manera d’actuar en el futur: ‘Idiosincrasia del poble valencià’, ‘El patrimoni dels valencians’, ‘Territori i governabilitat’, ‘Drets i deures de la ciutadania valenciana. Obligacions dels/ de les valencianistes’ i ‘Valencina, poble del mon’.

Cinc blocs conformaren aquell document base que, una vegada constituit el conjunt d’assambleistes –mes de 150– es posava a consideracio d’estos per a ser esmenat, per a que feren les seues propostes i aportacions i que el milloraren. Havia de ser mes tart, en un acte assambleari, debatent i aprovant en les diferents votacions celebrades, quan s’arribaria al document de consens que a la fi sería posat a votacio de tots els participants.

La dinamica participativa fon elevada i les aportacions, esmenes i possibles modificacions del document base anaren incorporant-se per al debat. Tal volta els temes relacionats en la llengua –ortografia, ensenyança, us, etc.–, aixina com els vinculats en els simbols identitaris o en les distintes nomenclatures, especialment les que fan referencia al territori i al poble valencià, foren els mes controvertits i a l’hora els mes sucosos, convertint-se en els que mes esforç requeriren a l’hora de consensuar postures.

A la fi de la jornada del 21 d’abril de 2012 una amplissima majoria –mes del 90 per cent– aprovava el document final, aixina com una serie de recomanacions sorgides de l’acte assambleari: la creacio d’una formacio política –que se materialisà dos anys mes tart en la creacio de POBLE–, i que l’esperit de la Convencio permaixquera en la creacio d’una associacio civic-cultural inspirada per l’ideari sorgit d’aquell encontre.

La formacio politica ha fet el seu cami durant estos anys fins a integrar-se en la federacio DECIDIX, que te prevista la seua presentacio publica el proxim dia 7 de maig. L’associacio, que volgue prendre el nom de Convencio Valencianista, se constitui casi de manera immediata i, si be ha passat per moments de llums i d’ombres, hui seguix espentant proyectes que volen agermanar al valencianisme de construccio i duent avant uns atres en major protagonisme –encara que en l’idea sempre de que siguen compartits per unes atres entitats–, tot lo qual donat lloc a una presencia social, civica i cultural que la mou a fer convergir lo mes saludable del valencianisme.

La publicacio Consens per al futur arreplega els resultats de la Convencio Valencianista 2012, unes propostes i aspiracions basiques, de les quals, en acabant de 10 anys, algunes seguixen sense ser abordades, o millor, assumides inclus per molts dels qui participaren i les recolzaren en el seu vot. 150 persones, procedents dels mes diversos llocs de la geografia valenciana, militants en diferents associacions valencianistes, haurien d’haver influenciat en elles per a conseguir unir esforços, superar obstaculs i sobretot clarificar i priorisar proyectes per a coincidir en un cami i en unes clares llinees d’actuacio.

Declaracio Valencianista 2018Desgraciadament, cada “capella” seguix el seu “missal” i resulta dificil abordar una actuacio conjunta i degudament coordinada, tan necessaria per una atra banda en uns moments en els que les pressions antivalencianes son angoixants.

Alguns seguirém en les associacions en les que tenim mes possibilitat d’influir i tenint a Consens per al futur com un document marc de treball, al que haurem de sumar les aspiracions senyalades en el Congrés Valencianisme 2018, del que tambe ixque un atre document, una Declaracio Valencianista igual de constructiva que espera ser, com Consens, una guia per al valencianisme que deuria posar-se en practica. Es molt el treball realisat, des de la llibertat, des de l’altruisme, al marge de poders factics i pressions politiques, i eixe treball realisat sense pressions i en llibertat deuria ser objecte de major consideracio.

Juli Moreno i Moreno

Valencia, 23 de maig de 2022