4ª Intempestiva

Cite una frase de Nietzche que compartixc: “No hi ha espirits lliures o esclaus, n’hi ha espirits forts o dèbils”. ¡Qué més técamuflat1 que els valencians tingam raó històrica i llingüística si som incapaços de defendre-la! ¡De tindre fortalea i espenta per a defendre-la! La raó fonamental és que en el present els valencians som gent superficial sense espirit, molt adaptats als temps moderns, o siga a la mediocritat i a la falta de profunditat que això representa, i per això no lluitem mai per res que represente idealisme, romanticisme o valors espirituals. Els valencians som en el present sers utilitaristes, d’ahí el progrés de les idees pancatalanistes entre els jóvens i els intelectuals.

Joan Carles Micó
Profesor de l’Universitat Politècnica de Valéncia.
President del Colectiu Lluís Fullana de Professors
d’Universitat i Doctors Valencianistes