5ª Intempestiva

Un sempre oblidat historiador de l’història valenciana, Ubieto Arteta, al que tant deguem els valencians, pura noblea aragonesa en el nostre Regne, nos deixà un llegat impagable als valencians. En el primer tom de “Orígenes del Reino de Valencia” afirma rotundament que l’història valenciana se pot explicar 4ª Intempestivaindependentment de lo castellà o lo català, despuix d’una introducció en la que denuncia els esforços de l’historiografia oficial per fer vore aproximacions a l’història valenciana d’influència castellana o catalana. Això significa un canvi de paradigma en l’història pancastellana que posa els nostres orígens en la Reconquista de Pelayo, o en l’història pancatalana de la Reconquista de la Marca Hispànica. No és extrany que un historiador d’esta categoria haja segut oblidat concientment per tota l’historiografia espanyola-catalana. I és que el dret civil valencià arreplegat en els nostres Furs, de procedència valenciana-musulmana com el Mustassaf o el Tribunal de les Aigües, o valenciana-cristiana arreplegant regles com l’Any en Plor o l’Eixovar, no procedixen del nort o l’oest, són formes culturals pròpies i autòctones produïdes en territori valencià per l’ètnia valenciana.

Joan Carles Micó
Profesor de l’Universitat Politècnica de Valéncia.
President del Colectiu Lluís Fullana de Professors
d’Universitat i Doctors Valencianistes