Comunicat Associacions Valencianistes

ELS QUE NO MOS HEM ANAT, NO PODEM “TORNAR”

En el present escrit les associacions valencianes i valencianistes que firmen comuniquem que
no participarém en l’anunciada manifestacio del 11 de novembre de 2017.
Volem aclarir que no podem sumar-nos a una manifestacio que du en els seus lemes un
mensage en el qual, en tant que organisacions valencianistes, no mos sentim representats;
com tampoc mos representa una entitat, la “Coordinadora d’Entitats Culturals del Regne de
Valencia” -inoperativa durant molts anys i que actualment no ha trascendit qui la compon-, en
la qual la major part de les nostres associacions mai ha estat integrada, i les que si ho han
estat, no tenien noticia d’esta manifestacio fins que fon feta publica.
Per una atra banda i ya que en cap moment hem deixat la nostra activitat en pro de la defensa
de l’identitat i interessos valencians, es tecnicament impossible que “tornem”; pel contrari
seguim i seguirém, com sempre, i d’acort en els fins de les nostres associacions, treballant des
del valencianisme compromes i de construccio pel be i pel progrés del Regne de Valencia.
Assumim i fem publica esta declaracio conjunta en l’intencio d’evitar confusions i crispacions,
les següents entitats:
CONVENCIO VALENCIANISTA
GRUP D’ACCIO VALENCIANISTA (GAV)
INSTITUT D’ESTUDIS VALENCIANS
JOVENTUTS DEL GRUP D’ACCIO VALENCIANISTA (JJGAV)
Associacio “EL PILÓ” de Burjassot
Associacio ALBOAYAL d’Albal
PLATAFORMA JOVENIL VALENCIANISTA
EN MOVIMENT
ROGLE CONSTANTI LLOMBART DE CULTURA VALENCIANA
ROGLE CULTURAL “LLUÏS FULLANA” d’Alacant
GRUP CULTURAL ILICITÀ “TONICO SANSANO MORA” d’Elig
CIRCUL CIVIC VALENCIÀ
FILLA (Front per les llengües amençades)
REGNE DE VALENCIA GAIS I LESBIANES (LGTB)

Valéncia ciutat, 26 d’octubre de 2017