2ª Intempestiva

No mai entendré lo del topònim “Levante”. És una forma directa de degradació de lo valencià. Realment el nostre territori és l’únic que no seguix la Constitució Espanyola, la qual, en uns dels seus artículs diu que “cada comunitat autònoma haurà de tindre el nom2on intempestiva2 que correspon a la seua identitat històrica”. Nosatros ademés en tenim dos, o si se preferix, dos versions d’una: Valéncia i Regne de Valéncia. En época foral, quan se parlava de Valéncia se fea menció a tot el territori. U estava en Valéncia quan se trobava en Castelló, Alacant, Elig, la Vall d’Uxó, Alcoy o Alberich. I la capital era “la ciutat de Valéncia” o “Cap i Casal”. La veritat és que “Comunitat Valenciana”, igual que “Levante”, “País Valencià” o la referència a “alicantinos, castellonenses y valencianos” són maneres calculades i programades de despersonalisació del pancastellanisme o del pancatalanisme. És una mostra de que l’orde constitucional és aigua mullada per als valencians, i una raó fonamental per la que yo ya no vullc ser espanyol i demane l’independència per a Valéncia.

Joan Carles Micó
Profesor de l’Universitat Politècnica de Valéncia.
President del Colectiu Lluís Fullana de Professors
d’Universitat i Doctors Valencianistes.