Comunicat de Convenció Valencianista davant la situació catalana

 

Davant els recents acontenyiments ocorreguts en Catalunya, Convenció Valencianista fa el següent comunicat:

  1. Rebugem l’us de la violència com a mig per a resoldre les disputes ideològiques o polítiques. Considerem que el dia 1-O fon una jornada trista i que mai es deuria haver arribat a situacions com les que es vixqueren.
  2. Entenem que Espanya és un estat multinacional conformat per pobles en identitat pròpia, com es el cas del poble valencià.
  3. L’actual estat autonòmic espanyol està agotat perque no resol els problemes identitaris i socieconòmics d’estos territoris. La visió uniformisadora i centralista que se vol impondre perjudica la convivència i crea agravis que, llunt de corregir-se, se perpetuen i aumenten en el temps.
  4. En el cas valencià, açò és cert des del principi, puix el nostre Estatut ni tan sols s’adequa al mandat constitucional que reclama el nom que millor corresponga per història als territoris. Actualment, entre uns atres fets denunciables, se nos nega el dret a recuperar el propi dret civil i se nos manté arbitràriament en una situació d’infrafinançació llamentable. També la concepció actual de l’Estat permet que nos vejam somesos a unes pressions intolerables rebudes precisament des d’una Catalunya en la que molts volen per ad ells la llibertat que neguen als demés.
  5. Estimem com un valor inalienable el dret a la llibertat, no només dels individus, sino tambe dels colectius humans. Pensem, en conseqüència, que la solució passa per canviar la Constitució espanyola per a convertir a Espanya en un Estat confederal en el que els estats membres que l’integren tinguen clarament definits drets, obligacions i competencies, i entre els drets, el de poder eixercir el d’autodeterminació per mig d’un referèndum dels habitants del territori particular que ho demane.
  6. Pensem que esta seria la millor solució al problema plantejat per Catalunya, que amenaça en derivar cap a un escenari preocupant. Perque, ademés, no admetem una solució particular per al catalans que signifique una nova marginació dels atres territoris i pobles, en particular, del valencià. Necessitem una solució global, equitativa i justa, que un Estat confederal proporcionaria.

En la ciutat de Valéncia, a 5 d’octubre de 2017