Els acontenyiments que te perts

Enguany, com l’any passat, el nostre calendari interassociatiu ve carregat de molts acontenyiments i, curiositats que te faran estimar a Valéncia. Marques verdes que senyalisaran dies importants com ho es hui, dia 28 de giner.

Corria l’any 1883 i fon precisament en este dia quan naixque en Valéncia ciutat Ascensión Chirivella Marín. Una dona destinada a trencar barreres i a convertir-se en tot un referent per a les dones, no nomes valencianes, sino que tambe per a les espanyoles.

Ella consegui ser la primera dona llicenciada en Dret que pogue colegiar-se en Espanya per a eixercir d’advocada. Merit que durant molts anys li s’atribui a la malaguenya Victoria Kent. Pero com en aquell moment, l’historia ha volgut tornar-li lo seu i des de l’any passat, per fi, Ascensión ha recuperat l’importancia que mereix.

Des de Convencio mos agradaria dedicar-li un menudiu homenage fins a que tinga el seu corresponent i mereixcut Tots els dies 9. Un senzill homenage per a una dona molt gran que fon ferma defensora del nostre Dret Civil Valencià. Ixcà el temps mos torne, com ad ella, l’importancia que Valéncia i el seu Dret Civil mereixen.

Mentres, si voleu, podeu anar revisant el Calendari Interassociatiu d’enguany. Esta no es l’unica data a senyalar ni l’unic aconteniment important que vos espera en el seu interior. Esperem que vos siguen d’interes.

Calendari interassociatiu valencià. Mes de giner de 2022